Język Angielski                                       Agnieszka Skinder-Fabicka
Rytmika                                                    Agata Witt- Leśniewska