JĘZYK ANGIELSKI
ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNE
LOGOPEDIA
TENIS ZIEMNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW – TENIS 10