Zasady odpłatności w przedszkolu

Konto: PL43 1750 0012 0000 0000 2651 5734

  • Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty za przedszkole na zasadach określonych Ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – stawka za każdą zadeklarowaną godzinę ponad realizację podstawy programowej wynosi 1,30 PLN.
  • Opłata za wyżywienie oraz zdeklarowane dodatkowe godziny jest naliczana miesięcznie.
  • Płacimy z góry za każdy miesiąc za korzystanie z usług przedszkola oraz za wyżywienie.
  • Opłaty należy regulować przelewem na konto bankowe Przedszkola. W opisie należy podać Imię i Nazwisko dziecka miesiąc oraz nazwę grupy.
  • Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie: I śniadanie II śniadanie i obiad w Przedszkolu.