Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego podstawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpocząć jak najwcześniej wspólnie z rodzicami dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Propagowanie zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego, Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym, Wyposażanie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu, Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności, Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska

ZAMIERZONE OSIAGNIĘCIA DZIECI

Dziecko rozumie przestrzega konieczności codziennych zabiegów higienicznych. Dziecko potrafi kulturalnie zjeść posiłek, Dziecko potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do temperatury otoczenia, Dziecko potrafi prawidłowo korzystać z toalety, Dziecko przestrzega porządku i ładu wokół siebie, Dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, Dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku, Dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie, Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i jego otoczeniu, Dziecko zna podstawowe zasady ruchu drogowego, Dziecko rozumie potrzeby prawidłowego ożywiania się, Dziecko chętnie i czynnie uczestniczy w codziennym życiu rodzinnym