^Strona główna
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
Get Adobe Flash player

Panel Rodzica

Wizyty

TydzieńTydzień476
MiesiącMiesiąc182
WszytkichWszytkich298902

Chatka Puchatka - O Nas

Chatka Puchatka to powstałe we wrześniu 2014 roku, 6 oddziałowe Przedszkole Publiczne w Swarzędzu dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.  .

Dysponujemy sześcioma salami dydaktycznymi, szatniami, łazienkami,  zapleczem kuchennym, zapleczem administracyjnym oraz salą do zajęć dodatkowych. Posiadamy własny, przestronny Plac Zabaw oraz parking dla rodziców. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz pracownicy obsługi również z kwalifikacjami niezbędnymi do pracy z dziećmi. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa. Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie i obiad.

Organami przedszkola są: Organ Prowadzący – Operator Prywatny, Dyrektor Przedszkola;  

PROGRAM PRZEDSZKOLA

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko poznało swoje możliwości, nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie, dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych, stopniowo osiągało coraz wyższy poziom samodzielności w samoobsłudze oraz toku myślenia, zostało najlepiej przygotowane do szkoły podstawowej.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli wyposażeni w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Chcemy nauczyć ich otwartości na kontakty z innymi ludźmi, aby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie.

Przedszkole jest placówką działającą na rzecz dzieci i rodziny. Tworzymy takie warunki, aby każde dziecko miało możliwość pełnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Podejmujemy również partnerski dialog z rodziną, szkołą, władzami oświatowymi oraz środowiskiem lokalnym. Dążymy w naszym działaniu do profesjonalizmu. Posiadamy wysokie kwalifikacje. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych. Poszukujemy nowych, najbardziej trafnych metod i form pracy. Naszą dewizą jest integrowanie środowiska lokalnego. Nasze przedszkole będzie promować radosne dzieciństwo, które pokazuje, że zabawa może być nauką, a nauka zabawą.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze, zadba o to by dzieci były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Dzięki temu dzieci rozpoczną naukę bez stresu i będą osiągać sukcesy. Nowoczesne metody i formy pracy zapewnią dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Program wychowawczy będzie dostosowany do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka. Nad rozwojem dzieci będzie czuwać wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

Głównym zadaniem przedszkola jest opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom. Zamierzamy osiągnąć to przez stosowanie aktywnych metod nauczania; Promowanie zdrowego stylu życia; Respektowanie zasad bezpieczeństwa; Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 17:00