^Strona główna
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
Get Adobe Flash player

Panel Rodzica

Wizyty

TydzieńTydzień437
MiesiącMiesiąc3141
WszytkichWszytkich305228

PLAN PRACY

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego podstawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpocząć jak najwcześniej wspólnie z rodzicami dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE - Propagowanie zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego, Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym, Wyposażanie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu, Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności, Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska 

ZAMIERZONE OSIAGNIĘCIA DZIECI - Dziecko rozumie przestrzega konieczności codziennych zabiegów higienicznych. Dziecko potrafi kulturalnie zjeść posiłek, Dziecko potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do temperatury otoczenia, Dziecko potrafi prawidłowo korzystać z toalety, Dziecko przestrzega porządku i ładu wokół siebie, Dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, Dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku, Dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie, Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i jego otoczeniu, Dziecko zna podstawowe zasady ruchu drogowego, Dziecko rozumie potrzeby prawidłowego ożywiania się, Dziecko chętnie i czynnie uczestniczy w codziennym życiu rodzinnym