Chatka Puchatka zapewni zajęcia dodatkowe dla wszystkich Grup  

Logopedia

Podnoszenie kompetencji językowych. Kształtowanie u dzieci prawidłowej mowy poprzez ćwiczenia oddechowe i słuchowe. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, co prowadzi do niwelowania wad wymowy. Wypracowanie umiejętności precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków mowy. W Przedszkolu zapewnione są zajęcia logopedyczne dla dzieci odbywających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Rytmika

Rozwijanie wyobraźni ruchowej, małej i dużej motoryki, zabawy rytmiczne połączone z ekspresją wokalną, wyrabianie poczucia integracji z grupą, prezentowanie swoich umiejętności podczas przedstawień, uroczystości, konkursów przy akompaniamencie instrumentu. Przedszkole zapewnia zajęcia rytmiki dla wszystkich grup.

Język angielski

Łatwa i przyjemna nauka języka w formie zabawowej. Bardzo ważny dla małego dziecka jest kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat. Zajęcia dodatkowe są ważnym elementem w edukacji przedszkolnej. Pomagają w kształtowaniu zainteresowań, ujawniają talenty i dają wiele radości. Przedszkole zapewnia zajęcia języka angielskiego dla wszystkich grup.